ARTISTIC DIRECTOR SERGEI ZHENOVACH

Marina Andreykina

Management

Karina Kondrashova
Yury Rozhkov

Vladimir Anikeichik
Dina Vasilyeva
Olga Stolmova

Olesya Surina

Lidia Sokolova

Maria Fedoseyeva

Svetlana Bugaeva
Iliya Kolyazin
Inna Sachkova
Evgeniy Dudko

Anna Korchagina

Anna Deinis
Evgeny Zubov

Victoriya Kamalova
Alfiya Vasenina
Tatyana Medvedeva

Tatyana Eliseeva
Ekaterina Kapustina
Lidiya Sukhanova
Lyudmila Brodskaya

Tatyana Filippova