, Laureate of the State Prize of the Russian Federation

Alexander D. Borovsky

Management

Karina Kondrashova
Yury Rozhkov

Vladimir Anikeichik
Dina Vasilyeva
Olga Stolmova

Olesya Surina
Victoriya Ivanova
Natalya Marukova

Nina Suslovich
Aleksandra Mashukova
Natalia Vitvitskaya
Valentina Zubkova
Elena Belyanovskaya
Natalia Boyco
Aleksandra Korablinova
Ekaterina Tsvetkova

Svetlana Bugaeva
Iliya Kolyazin
Dmitry Ezhakov
Anna Isupova
Inna Sachkova
Evgeniy Dudko

Lidia Sokolova

Anna Korchagina

Anna Deinis
Evgeny Zubov

Victoriya Kamalova
Alfiya Vasenina
Tatyana Medvedeva

Tatyana Eliseeva
Ekaterina Kapustina
Lidiya Sukhanova
Lyudmila Brodskaya

Tatyana Filippova
A native ofKiev, Ukraine, Alexander Borovsky studied atthe Moscow Art Theater School. Hehas created sets for more than 70productions atthe Sovremennik Moscow Theatre, the Tabakov Theatre, the Mayakovsky Theatre, the Satire Theatre, the Moscow Arts Theatre, and the Maly Theatre. Hehas also worked infilm and television, and hehas created sets for circus programs. Heisthe chief set designer atthe Meyerhold Theater Center inMoscow.