ARTISTIC DIRECTOR SERGEI ZHENOVACH
Distinguished Cultural Worker of Russia

Valentina Ivanova

Management

Vadim Vernik
Karina Kondrashova
Yury Rozhkov

Vladimir Anikeichik
Dina Vasilyeva
Olga Stolmova

Olesya Surina

Nina Suslovich

Natalia Vitvitskaya
Valentina Zubkova

Svetlana Bugaeva
Iliya Kolyazin
Inna Sachkova
Evgeniy Dudko

Lidia Sokolova

Anna Korchagina

Anna Deinis
Evgeny Zubov

Victoriya Kamalova
Alfiya Vasenina
Tatyana Medvedeva

Tatyana Eliseeva
Ekaterina Kapustina
Lidiya Sukhanova
Lyudmila Brodskaya

Tatyana Filippova