A Transient Goose
March 17, 2018

Pavel Vashchilin,
Natalia Rogozhkina,
Tatiana Rozova,
Oleg Topolyanskiy,
Valery Troshin,
Alena Khovanskaya,
Julia Chebakova,
Eduard Chekmazov,
Kristina Babushkina,
Aleksey Krasnyonkov