Rebels
March 18, 2018

Artyom Volobuev,
Svetlana Ivanova-Sergeeva,
Aleksey Kirsanov,
Yury Kravets,
Nina Guseva,
Kuzma Kotrelyov,
Iliya Del,
Aleksandr Kuznetsov,
Sofiya Ardova,
Artem Sokolov,
Veronika Timofeeva,
Evgeny Sytyi,
Denis Burgazliev,
Grigoriy Siyatvinda,
Rostislav Lavrentiev,
Artem Bystrov,
Pavel Vorozhtsov,
Igor Vdovin,
Aleksey Varushenko,
Ulyana Glushkova,
Nikolay Salnikov,
Georgy Kovalev,
Oleg Gaas,
Inessa Chirkina,
Anton Efremov,
Vladimir Lyubimtsev,
Ivan Dergachov