A Streetcar Named Desire
March 30, 2018

Blanche Du BoisMarina Zudina
StellaIrina Pegova
Stanley KowalskiMikhail Porechenkov
Harold MitchellMikhail Trukhin
Featuring also:Artem Panchyk,
Vladimir Panchyk,
Mariya Sokova,
Maria Zorina
Vladimir Lyubimtsev,
Vladimir Kuznetsov