The humpbacked little horse
March 31, 2018

TsarSergey Belyaev
IvanAleksey Varushenko
Humpbacked Little horseSergey Medvedev
Ordinary girl, Mare, Tsarl MaidenSvetlana Kolpakova
Old manIvan Dergachov
GavrilaAleksey Kirsanov
DanilaDmitry Cheblakov
HorsesXeniya Teplova,
Veronika Timofeeva
Servant of the bedroomPavel Vorozhtsov
MayorAlexey Agapov
GuardsDenis Bobyshev,
Rostislav Lavrentiev
HeraldValery Zazulin
MerchantsDenis Bobyshev,
Kirill Trubetskoy,
Valery Zazulin
Whale, The FishRostislav Lavrentiev
SunPavel Vashchilin
New MoonKirill Trubetskoy
FishermenDenis Bobyshev,
Artem Panchyk,
Vladimir Panchyk,
Valery Zazulin,
Nikolay Salnikov,
Aleksey Kirsanov,
Dmitry Cheblakov
RuffPavel Filippov
PikeMariya Sokova
Sheat-fishNikolay Salnikov
HerringsMaria Zorina
Countrymen and Countrywomen, Shop assistants and Customers, Stars and FishPavel Vashchilin,
Rostislav Lavrentiev,
Artem Panchyk,
Vladimir Panchyk,
Kirill Trubetskoy,
Maria Zorina,
Xeniya Teplova,
Mariya Sokova,
Denis Bobyshev,
Yulia Kovalyova,
Valery Zazulin,
Nikolay Salnikov,
Sofiya Evstigneeva,
Dmitry Cheblakov,
Anton Efremov,
Veronika Timofeeva