The House
September 13, 2021

Igor Igor Zolotovitsky
OlyaKristina Babushkina
UlianaSofiya Kovalyova
Valentina NikolaevnaVera Kharybina
Anatoly VasilievichVladimir Krasnov
Igor's grandmotherVera Kharybina
Igor's grandfatherVladimir Krasnov
MikhailEduard Chekmazov
SavyolovStanislav Duzhnikov
Third friendYury Kravets
Fourth friendValery Troshin
Fifth friendOleg Topolyanskiy
VetrovaKsenia Lavrova-Glinka