In the trenches ofStalingrad
September 17, 2021

Artem Bystrov,
Daniil Feofanov,
Vladimir Kuznetsov,
Aleksey Krasnyonkov,
Vladimir Lyubimtsev,
Evgeny Sytyi,
Aleksey Varushenko,
Armen Arushanyan,
Danil Steklov,
Dmitry Sumin,
Ivan Dergachov,
Artem Sokolov,
Dmitry Cheblakov,
Artyom Volobuev,
Alexander Usov,
Kirill Vlasov,
Nikita Karpinsky,
Anton Loban,
Sergey Sosnovsky,
Valery Zazulin,
Pavel Filippov,
Mukhtar-Ali Murzin,
Ilia Vins,
Arsentiy Zhurid,
Daniil Popov,
Aleksandr Porshin,
Nicolay Romanov,
Sergey Solomin,
Evgeniy Shishkin,
Egor Kiryachok,
Ivan Dergachov