The North Wind
September 20, 2021

Raisa Maksimova,
Rimma Korosteleva,
Kirill Trubetskoy,
Valentina Ivanova,
Mariya Sokolskaya,
Renata Litvinova,
Mariya Sokolskaya,
Mariya Fomina,
Mariya Fomina,
Mariya Fomina,
Ulyana Glushkova,
Ulyana Glushkova,
Lyubov Inzhinevskaya,
Oleg Gaas,
Anastasia Skorik,
Pavel Tabakov,
Sofiya Evstigneeva,
Pavel Vorozhtsov,
Anton Loban