Witness for the Prosecution
September 24, 2021

Romain Renata Litvinova
Sir Wilfrid Sergei Chonishvili
prosecutor MyersEvgeniya Dobrovol'skaya
Leonard VoleIgor Vernik
Janet McKenzieMariya Sokova
MayhewAlexey Agapov
Judge WainwrightYury Kravets
Inspector HearneOleg Topolyanskiy
Doctor WyethArtem Sokolov
BailiffKirill Trubetskoy
Emily French and StenographerTatiana Rozova
Detective in plain clothes and the Policeman in courtKirill Vlasov
Second PolicemanVladimir Kuznetsov
Foreman of juryRimma Korosteleva