The Sleeping Prince
May 30, 2022

Nicholas VIIIKuzma Kotrelyov
CharlesDmitry Nazarov
Charles' wifeOlga Vasil'eva
MariaAlena Khovanskaya
LouisMariya Sokolskaya
Mary MorganXeniya Teplova
Peter NorthbrookAleksey Krasnyonkov
Countess Mode von MeisenbronnMariya Sokova
Baron SchwartzArmen Arushanyan
Personal footmen of the Great DukeGeorgy Kovalev,
Aleksey Kirsanov