Oleg Baranov

Management

Vladimir Khabalov
Lyaisan Misharina
Sergey Shishkov
Konstantin Shikhalev

The creative part

Repertory Department

Natalya Bednova
Olesya Surina
Victoriya Ivanova
Natalya Marukova
Lyudmila Kaleusheva

Media Center

Nika Erofeeva
Dariya Zinovyeva
Aleksandra Mashukova
Tatyana Kazakova
Elena Belyanovskaya
Natalia Boyco

Department of the Chief Administrator

Svetlana Bugaeva
Anna Isupova
Iliya Kolyazin
Dmitry Ezhakov
Inna Sachkova
Dmitry Prokofyev

Music Department

Organizational Department

HR Department

Anna Korchagina

Legal Department

Nadezhda Motovilova
Evgeny Zubov

Accounts Department

Alfiya Vasenina

Planning and Finance Department

Irina Erina

Maintenance Department

Marina Schipakova
Tatyana Eliseeva
Ekaterina Kapustina
Sergey Sukhanov
Lyudmila Brodskaya

Medical Point

Tatyana Filippova