ARTISTIC DIRECTOR SERGEI ZHENOVACH
Renata Litvinova
Small Stage, 19:00
Featured:
Raisa Maksimova, Evgeny Perevalov, Sofiya Ernst, Rimma Korosteleva, Lyubov Inzhinevskaya and others