Anton Chekhov
Main Stage, 19:00
Featured:
Aleksandra Rebenok, , Mariya Fomina, Sofiya Ernst, Kirill Vlasov and others