Distinguished Cultural Worker of Russia

Anna Ilnitskaya

Management

Vladimir Khabalov
Lyaisan Misharina
Konstantin Shikhalev

Natalya Bednova
Olesya Surina
Victoriya Ivanova
Natalya Marukova
Lyudmila Kaleusheva

Nika Erofeeva
Dariya Zinovyeva
Aleksandra Mashukova
Elena Belyanovskaya
Natalia Boyco

Svetlana Bugaeva
Anna Isupova
Iliya Kolyazin
Dmitry Ezhakov
Inna Sachkova
Dmitry Prokofyev

Anna Korchagina

Nadezhda Motovilova
Evgeny Zubov

Alfiya Vasenina

Irina Erina

Marina Schipakova
Tatyana Eliseeva
Ekaterina Kapustina
Sergey Sukhanov
Lyudmila Brodskaya

Tatyana Filippova