Distinguished Cultural Worker of Russia

Olga Turkestanova

Management

Karina Kondrashova
Yury Rozhkov

Vladimir Anikeichik
Dina Vasilyeva
Olga Stolmova

Olesya Surina
Victoriya Ivanova
Natalya Marukova

Nina Suslovich
Aleksandra Mashukova
Natalia Vitvitskaya
Valentina Zubkova
Elena Belyanovskaya
Natalia Boyco
Aleksandra Korablinova
Ekaterina Tsvetkova

Svetlana Bugaeva
Iliya Kolyazin
Dmitry Ezhakov
Anna Isupova
Inna Sachkova
Evgeniy Dudko

Lidia Sokolova

Anna Korchagina

Anna Deinis
Evgeny Zubov

Victoriya Kamalova
Alfiya Vasenina
Tatyana Medvedeva

Tatyana Eliseeva
Ekaterina Kapustina
Lidiya Sukhanova
Lyudmila Brodskaya

Tatyana Filippova