.
 2008 .   . , (2010), ( 2016.), ( ; , 2016).  2016. Pitti Uomo 90; .
500 Business ofFashion (2016.).