||


Opening night: February 21, 2023
Ticket price range: 750 rub.
designer
Agafya Bit-Garmus, Pelageya Scheglinskaya
choreographer
Aleksandra Kolosovskaya
ass. director
Olga Roslyakova