||


Opening night: May 16, 2024
Ticket price range: 7501000 rub.
designer
Alisa Shkolnikova, Ekaterina Gizhdiyan
composer
Artem Baskakov