Management

Vladimir Khabalov

Natalia Vinogradova

Associate Managing Director for Audience Development and Touring

Lyaisan Misharina

Andrey Yalovich

Deputy Director by staging

Konstantin Shikhalev

Assistant Managing Director for Security

Natalya Bednova

Olesya Surina

Victoriya Ivanova

Natalya Marukova

Lyudmila Kaleusheva

Nika Erofeeva

Dariya Zinovyeva

Aleksandra Mashukova

Nickolay Shaiko

Head of literary department

Svetlana Savina

Assistant of head of literary department

Nikolai Skorik

Assistant Artistic Director

Anna Ilnitskaya

Publishing Department

Elena Belyanovskaya

Natalia Boyco

Svetlana Bugaeva

Anna Isupova

Iliya Kolyazin

Dmitry Ezhakov

Inna Sachkova

Dmitry Prokofyev

Tatyana Lavrenko

Chif Office Manager

Anna Korchagina

Nadezhda Motovilova

Evgeny Zubov

Alfiya Vasenina

Irina Erina

Marina Schipakova

Tatyana Eliseeva

Ekaterina Kapustina

Sergey Sukhanov

Lyudmila Brodskaya

Tatyana Filippova