Management

Vadim Vernik

Natalia Vinogradova

Associate Managing Director for Audience Development and Touring

Karina Kondrashova

Yury Rozhkov

Assistant Managing Director for Security

Alexander Borovsky

chief set designer

Marina Brusnikina

Assistant Artistic Director

Vladimir Anikeichik

Dina Vasilyeva

Olga Stolmova

Olesya Surina

Victoriya Ivanova

Natalya Marukova

Nina Suslovich

Aleksandra Mashukova

Natalia Vitvitskaya

Valentina Zubkova

Nickolay Shaiko

Head of literary department

Olga Turkestanova

Assistant of head of literary department

Svetlana Savina

Assistant of head of literary department

Nikolai Skorik

Assistant Artistic Director

Anna Ilnitskaya

Publishing Department

Elena Belyanovskaya

Natalia Boyco

Aleksandra Korablinova

Ekaterina Tsvetkova

Svetlana Bugaeva

Iliya Kolyazin

Dmitry Ezhakov

Anna Isupova

Inna Sachkova

Evgeniy Dudko

Tatyana Lavrenko

Chif Office Manager

Anna Korchagina

Anna Deinis

Evgeny Zubov

Victoriya Kamalova

Alfiya Vasenina

Tatyana Medvedeva

Margarita Loginova

administrative and economic department

Tatyana Eliseeva

Ekaterina Kapustina

Lidiya Sukhanova

Lyudmila Brodskaya

Tatyana Filippova