Management

Natalia Vinogradova

Associate Managing Director for Audience Development and Touring

Andrey Yalovich

Deputy Director by staging

Karina Kondrashova

Sergey Molodovsky

Konstantin Shikhalev

Assistant Managing Director for Security

Nikolai Simonov

Head of Set Design

Marina Brusnikina

Assistant Artistic Director

Natalya Bednova

Olesya Surina

Victoriya Ivanova

Natalya Marukova

Lyudmila Kaleusheva

Nina Suslovich

Aleksandra Mashukova

Nika Erofeeva

Nickolay Shaiko

Head of literary department

Svetlana Savina

Assistant of head of literary department

Nikolai Skorik

Assistant Artistic Director

Anna Ilnitskaya

Publishing Department

Elena Belyanovskaya

Natalia Boyco

Aleksandra Korablinova

Ekaterina Tsvetkova

Svetlana Bugaeva

Anna Isupova

Iliya Kolyazin

Dmitry Ezhakov

Inna Sachkova

Nizam Omarov

Tatyana Lavrenko

Chif Office Manager

Anna Korchagina

Anna Arenkina

Aigul Zaytseva

Victoriya Kamalova

Alfiya Vasenina

Irina Erina

Marina Schipakova

Tatyana Eliseeva

Ekaterina Kapustina

Sergey Sukhanov

Lyudmila Brodskaya

Tatyana Filippova