Management

Konstantin Khabenskiy

Artistic director/Managing director

Ruslan Khulukhov

Vladimir Khabalov

Advisor to the Artistic Director

Natalia Vinogradova

Associate Managing Director for Audience Development and Touring

Vadim Vernik

Deputy Director of the Theater for Public Relations

Lyaisan Misharina

Deputy Director for General Affairs

Natalya Peregudov

Sergey Shishkov

Vyacheslav Avdeev

Konstantin Shikhalev

Assistant Managing Director for Security

The creative part

Repertory Department

Natalya Bednova

Olesya Surina

Victoriya Ivanova

Natalya Marukova

Lyudmila Kaleusheva

Media Center

Anastasiya Kazmina

Dariya Zinovyeva

Aleksandra Mashukova

Svetlana Savina

Head of literary department

Nikolai Skorik

Assistant Artistic Director

Tatyana Kazakova

Natalia Boyco

Ekaterina Tsvetkova

Aleksey Shemyatovsky

Department of the Chief Administrator

Svetlana Bugaeva

Anna Isupova

Iliya Kolyazin

Dmitry Ezhakov

Dmitry Prokofyev

Department of Project and Touring Activities

Anastasiya Abramova

Inna Sachkova

Music Department

Organizational Department

Tatyana Lavrenko

Chif Office Manager

HR Department

Anna Korchagina

Legal Department

Nadezhda Motovilova

Evgeny Zubov

Accounts Department

Alfiya Vasenina

Irina Erina

Elena Guseva

Maintenance Department

Marina Schipakova

Tatyana Eliseeva

Ekaterina Kapustina

Sergey Sukhanov

Lyudmila Brodskaya

Medical Point

Tatyana Filippova