ARTISTIC DIRECTOR SERGEI ZHENOVACH

Management

Natalia Vinogradova

Associate Managing Director for Audience Development and Touring

Victoriya Kamalova

Vladimir Zhukov

Associate Managing Director

Karina Kondrashova

Olga Shilova

Lyudmila Tashireva

Ekaterina Kolokoltseva

Yury Rozhkov

Assistant Managing Director for Security

Alexander Borovsky

chief set designer

Marina Brusnikina

Assistant Artistic Director

Olesya Surina

Nickolay Shaiko

Head of literary department

Olga Turkestanova

Assistant of head of literary department

Svetlana Savina

Assistant of head of literary department

Nikolai Skorik

Assistant Artistic Director

Anna Ilnitskaya

Publishing Department

Maria Fedoseyeva

Svetlana Bugaeva

Iliya Kolyazin

Inna Sachkova

Evgeniy Dudko

Tatyana Lavrenko

Chif Office Manager

Anna Korchagina

Evgeny Zubov

Alfiya Vasenina

Tatyana Medvedeva

Margarita Loginova

administrative and economic department

Tatyana Eliseeva

Ekaterina Kapustina

Lidiya Sukhanova

Lyudmila Brodskaya

Tatyana Filippova