Distinguished Artsmaker of Russia, Distinguished Artist of Russia

Vasily M. Nemirovich-Danchenko

Management

Karina Kondrashova
Yury Rozhkov

Vladimir Anikeichik
Dina Vasilyeva
Olga Stolmova

Olesya Surina
Victoriya Ivanova
Natalya Marukova

Nina Suslovich
Aleksandra Mashukova
Natalia Vitvitskaya
Valentina Zubkova
Elena Belyanovskaya
Natalia Boyco
Aleksandra Korablinova
Ekaterina Tsvetkova

Svetlana Bugaeva
Iliya Kolyazin
Dmitry Ezhakov
Anna Isupova
Inna Sachkova
Evgeniy Dudko

Lidia Sokolova

Anna Korchagina

Anna Deinis
Evgeny Zubov

Victoriya Kamalova
Alfiya Vasenina
Tatyana Medvedeva

Tatyana Eliseeva
Ekaterina Kapustina
Lidiya Sukhanova
Lyudmila Brodskaya

Tatyana Filippova
Graduated from the Moscow Conservatory in1964. In1966was admitted tothe concertmaster ofthe Moscow Art Theatre and later served aschief conductor. Today isthe head ofthe musical part. The author ofmusic for performances ofthe Moscow Art Theatre: “Eldorado“, “Barbarians“, “The Cherry Orchard“, “Ivanov“, “Last Days“ and many others. Musical arrangement ofperformances: “Copper grandmother”, „Summerfolk”, „The Moscow Choir”, „Woe from Wit”, „Love inthe Crimea”. One ofthe authors and the leading man inthe documentary performance „Seven lifes ofNemirovich-Danchenko” directed byR.Sirota and E.Kemarskaya.