Lidia Sokolova

Management

Ruslan Khulukhov
Vladimir Khabalov
Lyaisan Misharina
Sergey Shishkov
Evgeny Zubov
Vyacheslav Avdeev
Natalya Peregudov
Alfiya Vasenina
Alexey Chirkov
Konstantin Shikhalev
Ekaterina Kapustina

The creative part

Media Center

Anastasiya Kazmina
Dariya Zinovyeva
Aleksandra Mashukova
Tatyana Kazakova
Natalia Boyco
Ekaterina Tsvetkova
Aleksey Shemyatovsky

Repertory Department

Natalya Bednova
Olesya Surina
Victoriya Ivanova
Natalya Marukova
Lyudmila Kaleusheva
Alena Sokolova

Department of the Chief Administrator

Svetlana Bugaeva
Anna Isupova
Iliya Kolyazin
Dmitry Ezhakov
Dmitry Prokofyev

Department of Project and Touring Activities

Anastasiya Abramova
Inna Sachkova

Marketing and Strategic Development Department

Liliya Sidorova
Mariya Bazhenova

Music Department

Organizational Department

HR Department

Anna Korchagina

Legal Department

Nadezhda Motovilova
Evgeny Zubov

Accounts Department

Alfiya Vasenina
Irina Erina
Elena Guseva

Maintenance Department

Marina Schipakova
Tatyana Eliseeva
Sergey Sukhanov
Lyudmila Brodskaya

Medical Point

Tatyana Filippova