ARTISTIC DIRECTOR SERGEI ZHENOVACH

Tatyana Pavlova

Management

Victoriya Kamalova
Karina Kondrashova
Olga Shilova
Lyudmila Tashireva
Ekaterina Kolokoltseva
Yury Rozhkov

Vladimir Anikeichik
Dina Vasilyeva
Olga Stolmova

Olesya Surina

Lidia Sokolova

Maria Fedoseyeva

Svetlana Bugaeva
Iliya Kolyazin
Inna Sachkova
Evgeniy Dudko

Anna Korchagina

Anna Deinis
Evgeny Zubov

Victoriya Kamalova
Alfiya Vasenina
Tatyana Medvedeva

Tatyana Eliseeva
Ekaterina Kapustina
Lidiya Sukhanova
Lyudmila Brodskaya

Tatyana Filippova