ARTISTIC DIRECTOR SERGEI ZHENOVACH
Distinguished Cultural Worker of Russia

Natalia A. Vinogradova

Management

Victoriya Kamalova
Karina Kondrashova
Olga Shilova
Lyudmila Tashireva
Ekaterina Kolokoltseva
Yury Rozhkov

Olesya Surina

Lidia Sokolova

Maria Fedoseyeva

Svetlana Bugaeva
Iliya Kolyazin
Inna Sachkova
Evgeniy Dudko

Anna Korchagina

Evgeny Zubov

Alfiya Vasenina
Tatyana Medvedeva

Tatyana Eliseeva
Ekaterina Kapustina
Lidiya Sukhanova
Lyudmila Brodskaya

Tatyana Filippova