Vadim Vernik

Management

Ruslan Khulukhov
Vladimir Khabalov
Lyaisan Misharina
Natalya Peregudov
Sergey Shishkov
Vyacheslav Avdeev
Konstantin Shikhalev

The creative part

Repertory Department

Natalya Bednova
Olesya Surina
Victoriya Ivanova
Natalya Marukova
Lyudmila Kaleusheva

Media Center

Anastasiya Kazmina
Dariya Zinovyeva
Aleksandra Mashukova
Tatyana Kazakova
Natalia Boyco
Ekaterina Tsvetkova
Aleksey Shemyatovsky

Department of the Chief Administrator

Svetlana Bugaeva
Anna Isupova
Iliya Kolyazin
Dmitry Ezhakov
Dmitry Prokofyev

Department of Project and Touring Activities

Anastasiya Abramova
Inna Sachkova

Music Department

Organizational Department

HR Department

Anna Korchagina

Legal Department

Nadezhda Motovilova
Evgeny Zubov

Accounts Department

Alfiya Vasenina
Irina Erina
Elena Guseva

Maintenance Department

Marina Schipakova
Tatyana Eliseeva
Ekaterina Kapustina
Sergey Sukhanov
Lyudmila Brodskaya

Medical Point

Tatyana Filippova