|Merry Times|

A lyric comedy based onthe film Ninochka byErnst Lubitsch

Opening night: September 7, 2017
Running time: 1 h 40 m
Ticket price range: 15003000 rub.
Directed by
Mikhail Rakhlin
Set Design by
Daniil Akhmedov
Lighting Design by
Taras Mikhalevsky
Music Director
Roman Berchenko
Choreographer
Natalia Terekhova
Characters & Cast
Ninochka
Nina Ivanovna Yakushova
Svetlana Kolpakova
Count Leon d'Algout
Konstantin Kryukov, Dmitry Sumin
Swana
A Grand Duchess
Natalia Rogozhkina, Dariya Yurskaya
Comrade Iranoff
Armen Arushanyan
Comrade Buljanoff
Alexander Usov
Comrade Kopalski
Rostislav Lavrentiev
Count Alexis Rakonin
Nikolay Salnikov
Mercier
A Jeweler
Vladimir Kuznetsov
Swana's Friend
Ulyana Glushkova
Comissar Razinin, Gaston, Restaurant Owner, Lady at the Soviet Embassy
Nikolay Salnikov
Swana's Maid, Parisean Lady, Restaurant Singer
Elizaveta Ermakova, Polina Romanova
Anechka
Moscow Roommate
Ulyana Kravets
Gurganov
Ninochka's Neighbor
Ivan Dergachov, Nikita Karpinsky
Tatyana Pavlova, Sergey Pospelov, Roman Berchenko