|Uncle Vanya|


Opening night: March 18, 2023
Running time: 3 h, with one intermission
Ticket price range: 350—3500 rub.
Characters & Cast
Avangard Leontyev, Alexander Usov, Svetlana Kolpakova, Darya Trukhina, Dariya Yurskaya, , Pavel Chinarev, Ivan Dergachov, Irina Vybornova, Nataliya Egorova, Aleksandr Porshin, Artem Panchyk, Vladimir Panchyk, Victoriya Ivanova, Sofiya Lebedeva, Alina Emets, Vladislav Alekseenko, Evgeniy Mankos, Sergey Kashko