Maxim Gorky

||


Ticket price range: 0 rub.
director
Alessandra Juntini
designer
Anna Fedorova
Characters & Cast
Dmitry Gotsdiner, Sofiya Ardova, Aleksey Kirsanov, Grigory Trapeznikov, Nikita Belyakov, Aleksey Varushenko, Georgy Kovalev