|Vassa Zheleznova|

Tragicomedy intwo acts onmotives ofthe play byMaxim Gorky

Opening night: March 23, 2010
Running time: 2 h 45 m, with one intermission
Ticket price range: 3501500 rub.
Director
Leo Erenburg
Set designer
Valery Polunovsky
Costume designer
Vera Kuritsyna
Lighting designer
Damir Ismagilov
Music
Choreographer
Leonid Timtsunik
Assistant director
Natalya Nikolaeva, Natalia Koltsova
Characters & Cast
Vassa Zheleznova
Marina Golub
Sergei Zheleznov
Sergey Kolesnikov, Leonid Timtsunik
Prokhor Khrapov
Vassa's brother
Eduard Chekmazov
Lyudmila
Vassa's daughter
Xeniya Teplova, Olga Krasko
Natalya
Vassa's daughter
Julia Sharikova, Olga Voronina
Rachel
Vassa's daughter-in-law
Ksenia Lavrova-Glinka, Anastasia Skorik
Evgeny Melnikov
Sergey Medvedev
Liza
housemaid
Julia Chebakova
Polya
housemaid
Julia Chebakova