|Vassa Zheleznova|

Tragicomedy intwo acts onmotives ofthe play byMaxim Gorky

Opening night: March 23, 2010
Running time: 2 h 45 m, with one intermission
Ticket price range: 3501500 rub.
Director
Leo Erenburg
Set designer
Valery Polunovsky
Costume designer
Vera Kuritsyna
Lighting designer
Damir Ismagilov
Music
Choreographer
Leonid Timtsunik
Assistant director
Natalya Nikolaeva, Natalia Koltsova
Characters & Cast
Vassa Zheleznova
Marina Golub
Prokhor Khrapov
Vassa's brother
Eduard Chekmazov
Lyudmila
Vassa's daughter
Xeniya Teplova, Olga Krasko
Natalya
Vassa's daughter
Julia Sharikova, Olga Voronina
Rachel
Vassa's daughter-in-law
Ksenia Lavrova-Glinka, Anastasia Skorik
Evgeny Melnikov
Sergey Medvedev
Liza
housemaid
Julia Chebakova
Polya
housemaid
Julia Chebakova