Alexander Vampilov

|Last summer inChulimsk|


Opening night: May 26, 2012
Running time: 3 h, with one intermission
Ticket price range: 6001500 rub.
Assistant Director
Natalia Koltsova
Characters & Cast
Dergachyov
Mikhail Khomyakov
Shamanov
Nikita Zverev
Pashka
Alexandr Golubev, Igor Hripunov
Kashkina
Julia Chebakova, Anna Banschikova