Ivan Turgenev

|Nest ofthe Nobility|


Opening night: November 7, 2009
Running time: 3 h 10 m, with one intermission
Ticket price range: 2502500 rub.
Characters & Cast
Fyodor Lavretsky
Dmitry Dyuzhev
Mariya Kalitina
Nataliya Egorova
Marfa Pestova
Nina Gulyaeva
Vladimir Panshin
Anton Feoktistov, Pavel Levkin, Aleksey Varushenko
Mikhalevich
Eduard Chekmazov
Nastasia Karpovna
Elena Lemeshko, Galina Kindinova
Belenitsyn
Children
Shurochka
Alyona Markunskaya, Sofiya Skorik
Lenochka
Arina Markunskaya, Anastasiya Dorbovolskaya