Eduard Volodarskiy

||


Opening night: March 25, 1976
Ticket price range: 0 rub.
director
Oleg Efremov, Evgeny Radomislensky, Leonid Monastyrskiy
designer
Stanislav Benediktov
Characters & Cast
Irina Miroshnichenko, Kseniya Minina, , Aleksandr Strizhenov, Alexandr Serskiy, Yury Zelenin, Victor Kulukhin, Nicolay Bolotov, , Anastasiya Zueva, Aleksandr Kalyagin, Vladimir Privaltsev, Nikolay Penkov, Olga Barnet, Gennadiy Kochkozharov, , Kseniya Minina, Anna Goryunova, Anna Goryunova, Anjela Krutikova, Lubov Martynova, Tatyana Glebova, Boris Dyachenko, Nicolay Nikolskiy, Tamara Mironova, Natalia Vikhrova, Tatiyana Bronzova, Elena Naumkina, Michael Lobanov, Sergey Zhikharev, Nicolay Puzyrev, Nikolai Skorik