Mark Haddon

||


Opening night: May 14, 2013
Ticket price range: 0 rub.
translator
director
Semion Aleksandrovsky
ass. director
Natalia Koltsova
Characters & Cast
Yana Gladkikh, Nina Guseva, Oleg Savtsov, Mikhail Rakhlin, Georgy Kovalev, Nikolay Salnikov, Dmitry Vlaskin, Maria Karpova, , Marusya Pestunova