Mikhail Shatrov

||


Opening night: December 19, 1981
Ticket price range: 0 rub.
director
Oleg Efremov, Roza Sirota, Sergey Desnickiy, Leonid Monastyrskiy, Nikolai Skorik, D. Mkrtchyan
designer
Nikita Tkachuk, Elena Afanasieva, Efim Udler, Nikolay Maksimov
choreographer
Ilya Rutberg
ass. director
Anatoly Smeliansky
Characters & Cast
Aleksandr Kalyagin, , Dmitry Brusnikin, Victor Sergachev, Mikhail Goryunov, Aleksandr Mikhaylov, Vyacheslav Rastsvetaev, Georgy Shevtsov, , Alexandr Smirnov, Vladimir Sterzhakov, Konstantin Grigoryev, Viatcheslav Zholobov, Roman Kozak, Evgeniya Khanayeva, Raisa Maksimova, , Elena Kondratova, Olga Barnet, Tatiana Lavrova, Iya Savvina, , Petr Sherbakov, Victor Petrov, Alexander Feklistov, Sergey Desnickiy, Evgeniy Kindinov, Sergey Safonov, Vladlen Davydov, Vyacheslav Stepanov, , , Sergey Kolesnikov, Igor Vasil`ev, , Victor Kulukhin, Georgy Epifantsev, Mikhail Medvedev, Boris Korostelev, Mikhail Zimin, Viacheslav Nevinny, Vladimir Kashpur, Vasiliy Kornukov, Yury Mochalov, Alexandr Starikov, Vladimir Pinchevskiy, Pavel Belozerov, Victor Kulukhin, Viktor Novoselskiy, Michael Lobanov, , Natalia Golovko, Nina Kilimnik, Raisa Maksimova, Tatiana Rozova, Irina Yurevich, Alexandr Galushevskiy, Galiks Kolchitsky, , Yuri Larionov, Tatiyana Bronzova, Tatyana Makhova, Galina Kindinova, Olga Simonova, , Andrey Davydov, Konstantin Gradopolov, Svetlana Semendyaeva, Igor Vernik, Igor Zolotovitsky, Grigoriy Manukov, Nikolai Skorik, students of the MXAT School