Fyodor Dostoevsky

|The Karamazov Brothers|


Opening night: April 9, 1960
Ticket price range: 0 rub.
director
Boris Livanov, Pavel Markov, Vasily Markov
designer
Andrey Goncharov
composer
Gavriil Popov
choreographer
Nicolay Kholfin
Characters & Cast
Mark Prudkin, Boris Livanov, Boris Smirnov, Vladlen Davydov, Pavel Vinnikov, Nikolay Alekseev, Anatoly Verbitsky, Vladimir Gribkov, Nicolay Shavykin, Alexey Zhiltsov, Galina Popova, Luiza Koshukova, Ivan Kudryavtsev, Boris Balakin, Zenon Smulko, Konstantin Chistyakov, Vladimir Damskiy, Alexandr Zvenigorskiy, Yury Nedzvetsky, Nikita Kondratyev, Petr Kudlay, Konstantin Gradopolov, Yury Puzyrev, Nicolay Kovshov, Sergey Safonov, Viktor Novoselskiy, Vladimir Ershov, Pavel Vinnikov, Vladimir Popov, Zenon Smulko, Vladislav Bush, Roman Fertman, Boris Balakin, Valeriy Pushkarev, , Svetlana Batalova, Irina Efremova, Vasiliy Kornukov