Fyodor Dostoevsky

|Crime and Punishment|

Selected Scenes from the novel

Opening night: March 20, 2012
Running time: 3 h, with one intermission
Ticket price range: 6001500 rub.
Directed by
Leo Erenburg
Set Designer
Valery Polunovsky
Costume Designer
Vera Kuritsyna
Lighting Designer
Damir Ismagilov
Choreography
Yuri Vasilkov
Stage Manager
Olga Lipskaya
Characters & Cast
Raskolnikov
Kirill Pletnyov, Victor Khorinyak
Porfiry
Fedor Lavrov
Sonya
Yana Gladkikh, Nina Guseva
Marmeladov
Yury Lakhin
Svidrigailov
Evgeny Dyatlov
Pulkheria Alexandrovna
Natalia Kochetova
Razumikhin
Maksim Blinov, Aleksey Varushenko
Philistine
Leonid Timtsunik
Mikolka
Maksim Blinov, Aleksey Varushenko