Maxim Gorky

||


Opening night: March 22, 2017
Running time: 1 h 25 m
Ticket price range: 0 rub.
director
Dmitry Egorov
Characters & Cast
Igor Hripunov, Victor Kulukhin, Alexander Livanov, Sofiya Ardova, Aleksey Kirsanov, Grigory Trapeznikov, Nikita Belyakov