Bertolt Brecht, Kurt Weill

|The Threepenny Opera|


Opening night: June 5, 2009
Running time: 3 h 45 m, with 2 intermissions
Ticket price range: 5003000 rub.
Translation of the play
Gorodetskiy
Translation of songs
Yuli Gugolev, Alexey Prokopyev
Director
Kirill Serebrennikov
Set designer
Nikolai Simonov, Kirill Serebrennikov
Lighting designer
Damir Ismagilov
Make-up stylist
Galina Ustimenko
Music Manager, Conductor
Alexander Manotskov
Concertmaster
, Arina Zvereva
Choreography
Vasily Yushchenko
Assistant director, Editor
Anna Shalashova
Assistant director
Irena Arkhangelskaya
ass. director
Olga Lipskaya
Characters & Cast
Macheath ("Mackie Messer"/"Mack the Knife")
Konstantin Khabenskiy
Jonathan Jeremiah Peachum
Sergey Sosnovsky, Nikolay Chindyaykin
Jackie "Tiger" Brown
Alexey Kravchenko
Lucy Brown
Maria Zorina
Jenny ("Ginny Jenny" or "Low-Dive Jenny")
Yanina Kolesnichenko, Kristina Babushkina
Messenger
Igor Hripunov
Mackies friends
Anatoliy Budanov, Rostislav Lavrentiev, Oleg Mazurov, Sergey Medvedev, Igor Hripunov, Artem Chulkov, Roman Shalyapin
Police
Sergey Belov, Daniil Davidov, Alexey Korshunov, Rostislav Lavrentiev, Eduard Seriy, Sergey Sukhov
Quartet
Anatoliy Budanov, Olga Voronina, Alexandra Nanoshkina, Evgeniya Kurova, Artem Chulkov