Bertolt Brecht, Kurt Weill

|The Threepenny Opera|


Opening night: June 5, 2009
Running time: 3 h 45 m, with 2 intermissions
Ticket price range: 5003000 rub.
Translation of the play
Gorodetskiy
Translation of songs
Yuli Gugolev, Alexey Prokopyev
Director
Kirill Serebrennikov
Set designer
Nikolai Simonov, Kirill Serebrennikov
Lighting designer
Damir Ismagilov
Make-up stylist
Galina Ustimenko
Music Manager, Conductor
Alexander Manotskov
Concertmaster
, Arina Zvereva
Choreography
Vasily Yushchenko
Assistant director, Editor
Anna Shalashova
Assistant director
Irena Arkhangelskaya
ass. director
Olga Lipskaya
Characters & Cast
Macheath ("Mackie Messer"/"Mack the Knife")
Konstantin Khabenskiy
Jonathan Jeremiah Peachum
Sergey Sosnovsky, Nikolay Chindyaykin
Jackie "Tiger" Brown
Alexey Kravchenko
Lucy Brown
Maria Zorina
Jenny ("Ginny Jenny" or "Low-Dive Jenny")
Yanina Kolesnichenko, Kristina Babushkina
Messenger
Igor Hripunov
Police
Sergey Belov, Daniil Davidov, Alexey Korshunov, Rostislav Lavrentiev, Eduard Seriy, Sergey Sukhov