Eugène Labiche

||


Opening night: December 15, 2013
Running time: 1 h 45 m
Ticket price range: 5001200 rub.
translator
Elena Yakushkina
director
ass. director
Natalia Koltsova
Characters & Cast
Alexander Molochnikov, Pavel Vorozhtsov, Rostislav Lavrentiev, Yuliana Grebe, Dmitry Vlaskin, Sergey Sosnovsky, Vladimir Kalisanov, Yulia Kovalyova, Mariya Sokova, Dmitry Brodetsky, Yana Davidenko, Maria Karpova, Maxim Stoyanov, Yury Kravets, Dariya Yurskaya, Darya Kalmykova, Alexey Agapov, Ivan Ivashkin, Denis Bobyshev, Aleksey Kirsanov, Maksim Blinov, Anton Rival, Rimma Korosteleva, Yana Davidenko, Maria Karpova