Viktor Astafiev

|Damned and Murdered|

A Concert That Has Never Happened

Opening night: September 5, 2010
Running time: 2 h
Ticket price range: 5001000 rub.
Directed, adapted and designed for stage by
Victor Ryzhakov
Lighting Designer
Evgeny Vinogradov
Video Projections
Vladimir Gusev
Choreographer
Oleg Glushkov
Chorus Master
Tatiana Leykina
Assistant Director
Tatyana Ufimtseva
Characters & Cast
Armen Arushanyan, Maksim Blinov, Denis Bobyshev, Mark Bogatyrev, Artem Bystrov, Aleksey Varushenko, Dmitry Vlaskin, Artyom Volobuev, Pavel Vorozhtsov, Nadezhda Zharycheva, Andrey Kazakov, Aleksey Kirsanov, Aleksey Krasnyonkov, Pavel Levkin, Denis Matveev, Mikhail Mironov, Azamat Nigmanov, Artem Panchyk, Vladimir Panchyk, Mikhail Rakhlin, Oleg Savtsov, Nikolay Salnikov, Victor Khorinyak, Aleksey Shevchenkov