Valery Iskhakov

|The light taste oftreason|


Opening night: November 19, 2003
Running time: 3 h, with one intermission
Ticket price range: 100700 rub.
Costume designer
Svetlana Kalinina
Lighting designer
Maria Belozertseva
Choreographer
Andrey Sergievsky
Assistant director
Irena Arkhangelskaya
photographer
Characters & Cast
Alexei Mikhailovich
Alexey Agapov
Andrei Ivanovich
Denis Bobyshev
Katya's husband
Igor Petrov
Ladies' man
Grigory Rizhikov, Evgeny Savinkov
Vika
Olga Litvinova, Julia Sharikova
Natalia
Julia Polynskaya, Alena Khovanskaya
Ludmila
Kristina Babushkina, Julia Polynskaya