Laura Ruokhonen

||


Opening night: October 30, 2014
Ticket price range: 0 rub.
translator
Anna Sidorova, Aleksandra Belikova
director
Lauri Mayla
designer
Elena Zykova, Maria Belozertseva
ass. director
Evgeniya Svaykina, Natalya Nikolaeva
Characters & Cast
Yuliana Grebe, Aleksandra Rebenok, Viatcheslav Zholobov, Victor Kulukhin, Dmitry Gotsdiner, Leonid Timtsunik, Alexey Agapov, Maksim Blinov