Yury Tynyanov

|Kizhe|


Opening night: February 27, 2009
Running time: 1 h 50 m
Ticket price range: 4001000 rub.
director, set designer, costume designer
Kirill Serebrennikov
light designer
Damir Ismagilov
composer
Alexey Sioumak
composer
Vladimir Gorlinsky, Arina Zvereva
choreography
Vasily Yushchenko
Assitant director
Anna Shalashova
Characters & Cast
Sinyukhaev
Igor Hripunov
Maid of honor; girl Avdotya
Kristina Babushkina
Neledinsky-Meletsky
Stanislav Belyaev
Auditor; Kant
Pavel Vashchilin
Nelidova; translator of Kant
Maria Zorina
lerk; guard; gravedigger
Alexander Usov
Watchmaker; Sinyukhaev's father ; guard; gravedigger
Vasily Yushchenko, Fedor Lavrov