Mihail Durnenkov

|The Fairy Tale about What WeCan and What WeCan't|

Based onthe prose byPetr Lutsik and Alexey Samoryadov

Opening night: June 11, 2013
Running time: 1 h 40 m
Ticket price range: 1000 rub.
Director
Marat Gatsalov
Stage designer
Kseniya Peretruhina
Costume designer
Lesha Lobanov
Stage manager
Olga Lipskaya
Characters & Cast
Oleg Grigorievich Makhmudov
Alexey Kravchenko
Marina Kalashnikova
Natalia Kudryashova
Kostya Nekrasov
Artem Bystrov
Priest
Konstantin Gatsalov
Yashka Pisetskiy
Alexander Molochnikov
Kozukhin
Fedor Lavrov
Prostitutes
Nina Guseva, Olga Voronina, Yuliya Kavetskaya, Nadezhda Zharycheva, Maria Karpova, Dariya Kulida