Mikhail Saltykov-Shchedrin

|The Golovlevs|


Opening night: October 7, 2005
Running time: 3 h, with one intermission
Ticket price range: 15003000 rub.
Directed by
Kirill Serebrennikov
Set Designer
Nikolai Simonov
Costume Designer
Kirill Serebrennikov
Lighting Designer
Damir Ismagilov
Music composed by
Alexander Manotskov
Assistant Director (Movement)
Sergey Medvedev
Characters & Cast
Arina Petrovna Golovleva
Alla Pokrovskaya
Vladimir Mikhailovich Golovlev
her husband
Sergey Sosnovsky
Her Sons:
Porfiry Golovlev
Yevgeny Mironov
Stepan Golovlev
Eduard Chekmazov
Pavel Golovlev
Alexey Kravchenko
Her Grandchildren:
Lubinka
Ksenia Lavrova-Glinka, Ekaterina Solomatina, Maria Karpova
Her Servants:
Evprakseushka
Julia Chebakova
Dunyasha
Anastasiya Dubrovskaya, Tatiana Kuznetsova
Steward, Father, Doctor, Kukishev
Oleg Topolyanskiy