Fyodor Dostoevsky

|The Village ofStepanchikovo|


Opening night: October 6, 1970
Ticket price range: 0 rub.
director
Vladimir Bogomolov, Arkady Kesler
designer
composer
Kirill Molchanov
Characters & Cast
Alexey Gribov, Mikhail Zimin, Sofia Garrel, , , Tatyana Makhova, Klementina Rostovtseva, Galina Kindinova, Nicolay Shavykin, Tatyana Lennikova, Viacheslav Nevinny, Anastasia Georgievskaya, , Dmitriy Shutov, Vladimir Privaltsev, Aleksey Borzunov, Vitaliy Belyakov, Anna Komolova, Galina Shostko, Tamara Mikheeva, Irina Efremova