Terence Rattigan

|The Sleeping Prince|

A comedy with anintermission

Opening night: November 4, 2016
Running time: 2 h 30 m, with one intermission
Ticket price range: 10002500 rub.
Translated into Russian by
Victor Veber
Directed by
Roman Samgin
Set Designer
Victor Shilkrot
Costume Designer
Irena Belousova
Lighting Designer
Evgeny Vinogradov
Choreographer
Oleg Glushkov
Magician
Mikhail Tsitelashvili
Stage Manager
Lubov Zabolonskaya
Characters & Cast
Nicholas VIII
King of Carpatia
Kuzma Kotrelyov
Charles
Grand Duke, Prince Regent ofCarpathia
Dmitry Nazarov
Charles' wife
Great Duchess
Olga Vasil'eva
Maria
Archduchess of Schtiria
Alena Khovanskaya
Mary Morgan
Xeniya Teplova
Countess Mode von Meisenbronn
Lady in waiting of the Great Duchess
Larisa Kokoeva, Mariya Sokova
Baron Schwartz
Personal Lackey of the Great Duke
Armen Arushanyan, Arsentiy Zhurid, Georgy Kovalev
Personal footmen of the Great Duke
Georgy Kovalev, Aleksey Kirsanov, Aleksey Krasnyonkov